پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
نقش آذربایجان در شکل گیری فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی تعیین کننده بوده است ۰۶ مرداد ۱۴۰۲
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

نقش آذربایجان در شکل گیری فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی تعیین کننده بوده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نقش آذربایجان در شکل گیری فرهنگ و تمدن ایرانی‌-اسلامی همواره تعیین‌کننده بوده و وقتی از آذربایجان صحبت می‌کنیم ادبیات ما، ادبیات انسجام و همگرایی ملی در ایران است.