پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳
اجرای مراحل پایانی پروژه کمربندی شهید سلیمانی خوی ۰۶ مرداد ۱۴۰۲
توسط شهرداری خوی انجام می شود؛

اجرای مراحل پایانی پروژه کمربندی شهید سلیمانی خوی

شهردار خوی گفت: پروژه کمربندی شهید سلیمانی خوی در سال جدید، با تلاش های شبانه روزی مجموعه مدیریت شهری به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.