پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳
بیش از ۱۱ هزار روستا و شهر در اولویت پروژه های محرومیت زدایی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئیس سازمان بسیج سازندگی در ارومیه خبر داد؛

بیش از ۱۱ هزار روستا و شهر در اولویت پروژه های محرومیت زدایی

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: ۱۰ هزار و ۲۸ روستا و یک هزار و ۱۰۰ شهر دارای مناطقه حاشیه ای کشور در اولویت اجرای پروژه های محرومیت زدایی هستند.