شنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۰
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به چه صورت است؟ 17 اردیبهشت 1400
مدیر کل مستمری‌های تامین اجتماعی توضیح می دهد؛

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به چه صورت است؟

مدیر کل مستمری‌های تامین اجتماعی نحوه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تحت پوشش این سازمان در راستای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و متناسب سازی را تشریح کرد.