صدور ۳۱ حکم جایگزین حبس در حمایت از محیط زیست طی سال گذشته
صدور ۳۱ حکم جایگزین حبس در حمایت از محیط زیست طی سال گذشته
مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی گفت: در سال ۱۴۰۲ ، تعداد ۳۱ حکم سبز و جایگزین حبس توسط مراجع قضایی آذربایجان غربی صادر شده است.

به گزارش ارومیه نیوز، دکتر ناصر عتباتی -مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی- صدور احکام سبز جایگزین حبس را نشان از اهتمام و توجه ویژه دستگاه قضایی استان به امر حفاظت و صیانت از محیط زیست و انفال الهی دانست.

وی افزود: مامورین یگان حفاظت محیط زیست در راستای عمل به وظایف سازمانی خود و صیانت از ودیعه های الهی، با حضور میدانی در عرصه های طبیعی با هرگونه تخلف زیست محیطی برخورد کرده و متخلفین به مراجع قضایی معرفی می نمایند.

عتباتی با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی آموزشی در این زمینه بیان کرد: افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ حفاظت از محیط زیست امری بسیار مهم است که توسط سازمان محیط زیست و نهادهای مردمی طرفدار محیط زیست باید به صورت گسترده انجام شود.

مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی تاکید کرد: برخوردهای قضایی و انتظامی با متجاوزین به محیط زیست باید قاطعانه صورت گیرد تا جرایم این حوزه به حداقل برسد.

عتباتی به صدور احکام جایگزین حبس در حمایت از محیط زیست اشاره و گفت: قضات خلاق و خوش ذوق آذربایجان غربی در این زمینه احکام متنوعی صادر نموده اند.

وی تهیه علوفه برای حیات وحش، تهیه بسته های آموزشی زیست محیطی و آبیاری درختان پارک ملی دریاچه ارومیه را از جمله احکام سبز جایگزین حبس صادر شده برشمرد.

مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی یادآور شد: دستگاه قضایی استان در حمایت کامل از اقدامات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و از مامورین یگان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابطین قضایی در زمینه برخورد قاطع با متخلفین این حوزه حمایت می کند.