پروازهای فرودگاه شهید باکری ارومیه ۳۶ درصد افزایش یافت
پروازهای فرودگاه شهید باکری ارومیه ۳۶ درصد افزایش یافت
مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی گفت: تعداد پروازهای فرودگاه شهید باکری ارومیه از ۲۴ اسفند تا یکم فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش یافت.

محمدعلی نائل قراملکی افزود: تعداد پروازهای انجام شده از طریق فرودگاه شهید باکری ارومیه در بازه زمانی ۲۴ اسفند تا یکم فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: با توجه به افزایش ۲۸ درصدی اعزام و پذیرش مسافر و همچنین ۵ هزار و ۲۲۹ مسافر که طی بازه ۲۴ اسفند تا یکم فروردین به وسیله این پروازها در فرودگاه ارومیه تردد داشته‌اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان غربی یادآور شد: در بازه مذکور ۵۶ پرواز از فرودگاه ارومیه انجام شده است. همچنین پرواز از فرودگاه ارومیه به مقصد آدانا و استانبول نیز ویژه نوروز به پروازهای این فرودگاه افزوده شده است.