صدور مجوز الکترونیکی احداث جایگاه سوخت از طریق سامانه «درگاه ملی مجوزها»
صدور مجوز الکترونیکی احداث جایگاه سوخت از طریق سامانه «درگاه ملی مجوزها»
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه گفت: جهت سهولت اخذ مجوز ساخت احداث جایگاه‌های عرضه فرآورده های نفتی و سی‌ان‌جی از سوی بخش خصوصی، درخواست ثبت مجوز از طریق سامانه https://www.mojavez.ir در دسترس متقاضیان می باشد.

به گزارش ارومیه نیوز، احمد مجرد -مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه- ضمن اشاره به اهمیت صرفه جوئی در زمان و کاهش هزینه های اضافی گفت: به منظور خدمات‌رسانی بیشتر به هموطنان و ایجاد شفافیت در پاسخ‌گویی، امکان اخذ مجوز الکترونیکی احداث جایگاه سوخت فراهم شد.

وی ادامه داد: حذف فرآیند اداری در صدور مجوز ساخت جایگاه‌های سوخت مایع و گاز طبیعی و اجرای قانون پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر دلایل اعطای مجوز از طریق سامانه درگاه ملی مجوزها است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه، افزایش جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی علی الخصوص بنزین در سطح منطقه را موجب افزایش رفاه شهروندان دانست و گفت: شهروندان جهت آشنایی با قوانین و مقررات اخذ مجوز احداث جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و سی ان جی می توانند فایل راهنمای فرآیند صدور مجوز احداث جایگاه را به صورت الکترونیکی مطالعه نمایند.