میانگین درآمد کارمزد باجه های پست بانک آذربایجان غربی رشد ۱۲ برابری دارد
میانگین درآمد کارمزد باجه های پست بانک آذربایجان غربی رشد ۱۲ برابری دارد
مدیر شعب پست بانک آذربایجان غربی گفت: میانگین درآمد کارمزد باجه های پست بانک آذربایجان غربی از رشد 12 برابری برخوردار است.

به گزارش ارومیه نیوز، جلسه آموزشی باجه های منتخب پست بانک در خصوص بازاریابی بیمه تجارت نو با کارگزاری بیمه تجارت آتیه با حضور مدیریت شعب پست بانک آذربایجان غربی، مدیر عامل شرکت تامین تجارت آتیه و مدیر بیمه تجارت نو در آذربایجان غربی و هشتاد باجه منتخب پست بانک آذربایجان غربی در محل اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه عباس آبنوس -مدیر شعب پست بانک آذربایجان غربی- ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این جلسه گفت: در چهار ساله گذشته با همکاری کارگزاران، درآمد منابع استان از هزار میلیارد ریال به هشت هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که حاصل آن یعنی افزایش تسهیلات پرداختی به مشتریان می باشد.

آبنوس با اشاره ارائه خدمات پایا و ساتنا به صورت پایلوت در باجه های آذربایجان غربی افزود: درآمد میانگین کارمزد باجه های پست بانک آذربایجان غربی از پانصد هزار تومان، امروز به بیش از شش میلیون تومان افزایش یافته که رشد دوازده برابری را نشان می دهد و برای افزایش سهم کارمزدی سه طرح بازاریابی بیمه، صدور ضمانت نامه و حواله جات ارزی در حال اجرایی شدن می باشد.

مدیر شعب پست بانک آذربایجان غربی با توجه به اهمیت صنعت بیمه و پیوست آن با صنعت بانک گفت: از امروز با همکاری بیمه تجارت نو از ۲۸۲ باجه سطح استان، ۸۴ باجه منتخب به صورت ویژه در بحث بازاریابی بیمه ورود می نمایند تا بتوان گامی موثر در این صنعت برداشته شود.