خوابگاه های دانشگاه ارومیه از ۱۸ اردیبهشت دایر است
خوابگاه های دانشگاه ارومیه از ۱۸ اردیبهشت دایر است
با توجه به صدور مجوز از ستاد کرونای استان آذربایجان غربی خوابگاه‌های ملکی دانشگاه ارومیه از ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برای سکونت برخی از دانشجویان دایر است.

به گزارش ارومیه نیوز، با توجه به صدور مجوز از ستاد کرونای استان آذربایجان غربی مبنی بر بازگشایی محدود خوابگاه‌های دانشجویی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران، اینترن‌ها و اکسترن‌های دامپزشکی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خوابگاه‌های ملکی دانشگاه ارومیه از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ برای سکونت دانشجویان فوق الذکر دایر است.

بر این اساس، دانشجویان ارائه درخواست جدید توسط استاد راهنما یا مدیر گروه(تایید فرم الزام حضور دانشجو در دانشگاه) از طریق کارتابل ریاست دانشکده به حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی اقدام کنند. حضور دانشجو در مرکز مشاوره پزشکی دانشگاه و اخذ گواهی مورد تأیید پزشک مربوط الزامی است.

پس از طی مراحل فوق دانشجویان می‌توانند با در دست داشتن مدارک مذکور در وقت اداری به اداره امور خوابگاه‌ها مراجعه و نامه معرفی به خوابگاه اخذ کنند.