دوشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۲
مردان گنج یاب ارومیه ای در چنگال قانون / اسکلت انسان کشف شد ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

دستگیری حفاران مجموعه تاریخی قلعه جوق ارومیه؛ مردان گنج یاب ارومیه ای در چنگال قانون / اسکلت انسان کشف شد

تعدادی از اراذل و اوباش خوی دستگیر و تعدادی به هلاکت رسیدند ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

در درگیری با سربازان امام زمان(عج)؛ تعدادی از اراذل و اوباش خوی دستگیر و تعدادی به هلاکت رسیدند

چیزی یافت نشد !